Ridläger

Vi vill tacka alla deltagare för en mycket lyckad ridlägersommar 2022!
En rolig sommar med hela 80st ridlägerdeltagare.
Ridläger för 2023 kommer under oktober.

Ridläger ett och två 2018
 • Samarbetsövningar
 • Elsa och Betty
 • Avslutnin
 • Pyssel med da
 • Stalltrollet hsr varit på besök....
 • Voltige, Alva på Betty
 • Samarbetsövningar
 • sammarbetsövnigar
 • Samarbetsövningar
 • Dax att lära sig oom hästens skelett
 • Mer skelett
 • Stalltrollet har varit på besök....
 • Pyssel
 • Uteridnig sista dagen
Ridläger tre i bilder.