Ridläger

Vi vill tacka alla deltagare för en mycket lyckad ridlägersommar 2020!
Bokning av ridläger 2021 kommer vara mögligt snart men du kan redan läsa på och välja vilket läger som du vill gå på.
Ridläger ett och två 2018
Ridläger tre i bilder.