Ridläger

Vi vill tacka alla deltagare för en mycket lyckad ridlägersommar 2021!
En rolig sommar med hela 70st ridlägerdeltagare.

Bokning av ridläger 2022 sker via Hippocrates, mejla lponnystall@gmail.com om ni saknar inlogg.
v. 25 Trav-läger 20-23/6  (Ridlärare Jonna, Ungdomsledare Mathilda)
v.26 Knatte-läger 27-29/6 ( Ridlärare Jonna, Ungdomsledare Mathilda) , Föräldrar/barn-läger 2-3/7 ( Ridlärare Jonna)
v.28 11-16/7 Träningsläger (Ridlärare Lovisa)
v.29 18-22/7 Mix-läger (Ridlärare Lovisa, Ungdomsledare Mathilda)
v.30 25-29/7 Galopp-läger (Ridlärare Lovisa och Jonna, Ungdomsledare Mathilda)

Ridläger ett och två 2018
 • Samarbetsövningar
 • Elsa och Betty
 • Avslutnin
 • Pyssel med da
 • Stalltrollet hsr varit på besök....
 • Voltige, Alva på Betty
 • Samarbetsövningar
 • sammarbetsövnigar
 • Samarbetsövningar
 • Dax att lära sig oom hästens skelett
 • Mer skelett
 • Stalltrollet har varit på besök....
 • Pyssel
 • Uteridnig sista dagen
Ridläger tre i bilder.