ELSA 

Jämna fredagar och var tredje lördag är det Elsa som är ansvarig ridlärare på ridlekis. 

Mer info om Elsa kommer